052-5637133
yosefhaosef@gmail.comפינוי תכולת דירה - 8 סיבות חשובות לחתימה על חוזה לפינוי דירה


מטרת המאמר היא להציג את הסיבות המרכזיות שבגינן עליכם להתעקש על הסכם מסודר עם קבלני פינוי תכולת דירה, וכן להציע טיוטא של חוזה או הסכם עבודה המספק תוקף משפטי ליחסי העבודה בניכם לבין עסקן פינוי הדירות.

שוק פינוי תכולות הדירה, הירושות והעיזבונות הוא שוק תוסס בישראל והוא מושך אליו לצערי המון טיפוסים מפוקפקים. במקום אחר באתר כבר הצגתי את סיפורי האימה של אנשים שבסך הכל ביקשו לקבל את מה שמצעים רוב אתרי האינטרנט של פינוי דירות - פינוי תכולה הוגן, שבסופו הם מקבלים את התמורה עליה שילמו, בית נקי וריק מחפצים.

אם יש לכם מעט זמן פנוי, מזמין אתכם לקרוא את המדריך האולטימטיבי לפינוי תכולת דירה, המפרט באופן מלא כיצד יש להיכנס לפרויקט כזה ובעיקר ממה צריך להיזהר. אם אין לכם זמן, אני מציג לכם את הדבר החשוב ביותר שיכול להגביר משמעותית את ההגנה עליכם בזמן תהליך פינוי דירות - חוזה העבודה בניכם לבין עסקן פינוי הדירות. חוזה כזה הוא חובה ומתקיים בכל מדינה מתוקנת, אך משום מה בישראל ישנה תרבות "סמוך על סמוך" והלקוחות לא עומדים על הזכויות שלהם.

חשוב להדגיש כבר בשלב ראשון, אני לא משפטן או עו"ד ואין בחוזה המוצע או במאמר זו שום כוונה לתת יעוץ משפטי.

חוזה העבודה מול חברה לפינוי דירות - למה צריך את זה?

אז למה ישנו צורך בחוזה ברור או הסכם עבודה כמשתמשים בשירותיה של חברה לפינוי דירה? הרי סה"כ מדובר על שירות פשוט של ריקון דירה מכל הרהיטים והתכולה שלה, על פניו מדובר בפעולה פשוטה שלא מצריכה מומחיות או מיומנות מיוחדת.

טעות! להלן 8 סיבות ליצירת חוזה ברור במקרים של פינוי ירושת או עיזבונות

ציפיות מוגדרות בבירור: חוזה חתום מספק הסכם כתוב המתאר את היקף העבודה, האחריות והשירותים שיסופקו על ידי החברה. החוזה מבטיח שלשני הצדדים יש הבנה ברורה של מה צפוי מהם בתהליך פינוי הדירה והוא ומצמצם משמעותית את הפוטנציאל לאי הבנות או מחלוקות בהמשך הדרך. שימו לב, רוב הכוח של ההסכם הוא בכלל לא באפשרות לתביעה עתידית, התועלת המופקת ממנו היא מיידית, היא מייצרת גבולות גזרה ברורים ומונעת אי הבנות מצד עסקן פינוי הדירות.

הגנה משפטית: חוזה מגן על הזכויות והאינטרסים של שני הצדדים המעורבים. החוזה קובע את המסגרת המשפטית להסכם בניכם לבין חברת הפינוי, והוא מספק סעד במקרה של הפרת חוזה או אי עמידה בתנאים המוסכמים.

תנאי תשלום: החוזה מפרט את תנאי התשלום המוסכמים, לרבות העלות הכוללת, דרישות לתשלום מראש (מומלץ שלא לאפשר זאת) ואופן פריסת התשלומים. החוזה מבטיח שקיפות ועוזר למנוע בלבול או אי הסכמה הקשורים להיבטים הכספיים של השירותים הניתנים מצד חברת הפינוי. כבר שמעתי סיפורים על כך שבאמצע תהליך הפינוי כשהבית כולו על גלגלים הקבלן אמר שהוא דורש תוספת תשלום כיוון שלא לקח בחשבון את הגודל המדויק של העבודה.  

אחריות וכיסוי ביטוחי: החוזה מספק מענה לכל נושאי האחריות וביטוחים. הוא מבהיר את מידת אחריותה של החברה לגבי נזקים או תאונות שעלולים להתרחש במהלך תהליך הפינוי. שערו בנפשכם מה ייקרה אם במהלך הפינוי אחד העובדים של חברת הפינוי חלילה ייפול או ייפצע, או במקרה הקל יותר, גרימה של נזק קל לבניין כמו שבירת המראה או דלת הכניסה לבניין. אין שום סיבה הגיונית שאתם תישאו בעלויות של הנזקים הללו.

מדיניות סיום ההתקשרות וביטולים: חשוב שהחוזה יכלול התייחסות לסעיפי סיום ההתקשרות המאפשרים תהליך מובנה למקרה שמישהו מהצדדים ירצה לסיים את ההסכם. הוא מספק הנחיות לגבי תקופות הודעה מוקדמת, קנסות או סנקציות אפשריים וכל ההליכים הדרושים שיש לנקוט בהם במקרה של סיום התקשרות מוקדן יותר.

סודיות ופרטיות: במהלך פינוי תכולת דירה או בית צצים מאות רבות של מסמכים אישיים הכוללים, פרטי חשבונות בנק, פנסיות, בטוחים ועוד ועוד. מסמכים מסוג זה המתגלגלים לידיים לא נכונות יכולים להגיע עד לכדי גניבת זהות. לכן החוזה חייב לכלול הוראות המבטיחות את הסודיות והפרטיות של מידע רגיש הקשור לנפטר ולחפציו האישיים. הוא קובע כי החברה תטפל במידע אישי וסודי בזהירות הנדרשת ולא תחשוף אותו לצדדים שלישיים ללא אישור מתאים.

אחריות ומקצועיות: על ידי חתימה על החוזה, שני הצדדים מכרים היטב את חובותיהם והתחיבותיהם. החוזה מציב ציפייה שהחברה תספק שירותים מקצועיים ואיכותיים תוך עמידה בתנאים המוסכמים מראש.

שקט נפשי: קיום חוזה רשמי מספק שקט נפשי לשני הצדדים המעורבים, ובעיקר לצד הנדרש לפינוי הדירה. הוא מציע רמת הגנה טובה, מתוך ידיעה שתהליך הפינוי יתנהל על פי ההנחיות שנקבעו מראש וששני הצדדים מחויבים למלא את אחריותם.

לסיכום, יצירת התקשרות חוזית עם חברה לפינוי דירות מסייעת ביצירת מסגרת ברורה המבטיחה הגנה משפטית ומעודדת תהליך פינוי דירה חלק ומקצועי. החוזה הוא צעד חשוב בתהליך פינוי תכולת הדירה שלכם, והוא שומר על האינטרסים והזכויות הן של הלקוח והן של נותן השירות.

דוגמה להתקשרות חוזית עם חברה לפינוי תכולת דירה

הסכם למתן שירותים

שנערך ונחתם ביום _____ בשנת _____

בין:

[שמכם]

[כתובתכם]

[כתובת הדוא"ל שלכם]

[מספר הטלפון שלכם]

[תַאֲרִיך]

מצד אחד

לבין:

[שם חברת פינוי הדירות]

[כתובת חברת פינוי הדירות]

מס' רישום (עוסק מורשה,  תאגיד, תעודת זהות): _____________

מצד שני

 

נוסח זה משמש כהסכם בין [שמכם] לבין [שם חברת פינוי הדירות] לצורך פינוי תכולת דירה הנמצאת בכתובת [כתובת הדירה]. התנאים וההגבלות המפורטים להלן מוסכמים על ידי שני הצדדים.

היקף העבודה:

[שם חברת פינוי הדירות] תפנה ותסיר את כל החפצים הריהוט מהדירה בכתובת שצוינה לעיל.

[שם חברת פינוי הדירות] תפנה באופן חוקי מכל פריט שאינו רצוי והכל תחת הנהלים של הרשות המקומית.

ככל שיחולו קנסות בגין עבודת הפינוי הן ישולמו באופן מלא על ידי [שם חברת פינוי הדירות].

[שם חברת פינוי הדירות] תדאג להשאיר את הדירה כשהיא נקייה וריקה מחפצים.

[שם חברת פינוי הדירות] תקבל לידה רק את החפצים והפריטים אשר הוסכם עליהם מראש.

מועד העבודה:

שירותי פינוי הדירה יתחילו בתאריך [תאריך התחלה] וצפויים להסתיים עד [תאריך סיום] בשעה [שעת הסיום].

אופן התשלום:

[שמכם] מסכים לשלם ל [שם חברת פינוי הדירות] את הסכום הכולל של [סכום מוסכם] ₪ עבור שירותי פינוי הבית.

התשלום יתבצע על פי התנאים הבאים:

פיקדון בסך [סכום הפקדה] נדרש עם חתימת חוזה זה.

יתרת הסכום על סך [הסכום הנותר] תשולם עם סיום שירותי פינוי הדירה.

אחריות:

א. [שם חברת פינוי הדירות] מסכים ל:

לספק צוות עבודה מיומן ומקצועי לביצוע שירותי פינוי תכולת דירה.

לטפל בכל החפצים בזהירות.

להשליך פריטים לא רצויים באופן חוקי ואחראי תוך הקפדה על התקנות המקומיות והנחיות סביבתיות.

לשאיר את הדירה נקייה וללא פסולת הנובעת מתהליך הפינוי.

ב. [שמכם] מסכים ל:

לספק גישה לדירה בתאריכים ובשעות המוסכמים.

להסיר כל חפץ אישי או יקר ערך לפני תחילת שירותי פינוי תכולת הבית.

לשלם את הסכום המוסכם במועד כמפורט בתנאי התשלום.

אחריות וביטוח:

[שם חברת פינוי הדירות] תישא בביטוח אחריות מתאים לכיסוי כל נזק או תאונה שעלולים להתרחש במהלך תהליך פינוי הדירה.

[שמכם] לא יישא באחריות ישירה או משנית לכל נזק, אובדן או פציעה הנובעים מתנאים קיימים או מנסיבות בלתי צפויות, במסגרת פינוי תכולת הדירה.

סודיות:

[שם חברת פינוי הדירות] מסכים להתייחס לכל המידע האישי והסודי אליו הוא עשוי להיחשף במהלך תהליך פינוי הבית כסודי לחלוטין ולא לחשוף אותו לצד שלישי כלשהו ללא הסכמה בכתב של [שמכם].

בברכת תהליך מוצלח של פינוי דירה.  

[שמכם]

התקבל והסכים:

[שם חברת פינוי הדירות]  

מורשה חתימה

 

תאריך: _____________________

logo בניית אתרים